Nedan användarvillkor gäller för användare av Workation Groups webbplatser; workationgroup.com, gorvalnsslott.se, ochohotel.com samt hufvudstagard.se

1. WEBBPLATSENS VILLKOR

1.1 Dessa webbplatser ägs och drivs av Workation Group.
1.2 Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för allt ditt användande av ovan nämnda webbplatser. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda någon av dessa webbplatser godkänner du  till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.
1.3 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2. ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av dessa webbplatser kan Workation Group komma att göra ändringar.
2.2 Workation Group förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatserna som Workation Group anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Workation Group rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatserna efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3. HYPERLÄNKAR

3.1 Workation Groups webbplatser kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Workation Groups webbplatser.
3.2 Workation Group råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Workation Group inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.
3.3 Att Workation tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Workation ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.
3.4 Eftersom Workation Group inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa av tredje man ägda sidor rekommenderar Workation Group dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5. ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Workation Group lämnar inga garantier i fråga om webbplatsernas funktion eller tillgänglighet.
5.2 Inte heller garanterar Workation Group att den information som hålls tillgänglig på webbplatserna är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatserna.
5.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsernas utnyttjande eller information som webbplatserna tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

6. ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

6.1 Workation Group använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Workation Group webbplatser.  Läs mer om cookies på www.workationgroup.com/cookies/

7. SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

7.1 Workation Group, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.
7.2 Workation Group vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatserna i samband med transaktioner.