För mer information om Workation Group och våra verksamheter, kontakta någon av personerna nedan via mail eller telefon.

Johan Eklund – CEO/Marketing Manager/Founder
Phone: +46 (0) 70-667 29 00
E-mail: Johan.Eklund@workationgroup.com

Maria Eklund – Concept Developer/Founder
Phone: +46 (0)70-444 69 28
E-mail: Maria.Eklund@workationgroup.com

Lena Hansson – Inhouse Sales Manager
Phone: +46 (0)73-644 49 42
E-mail:Lena.Hansson@workationgroup.com

Christina Hillroth – Marketing & Graphics
Phone: +46 (0)73-644 49 60
E-mail: Christina.Hillroth@workationgroup.com

Gisela Lenz– Chief Financial Officer
Phone: +46 (0)73-644 49 50
E-mail: Gisela.Lenz@workationgroup.com

Kontaktpersoner i verksamheterna

Malin Skog – Conference Manager/Guest Relations Hufvudsta Gård Mat & Möten
Phone: +46 (0)73-644 49 20
E-mail: Malin.Skog@hufvudstagard.se

Andreas Wadlund – General Manager Görvälns Slott
Phone: +46 (0)73-644 49 xx
E-mail: Andreas.Wadlund@gorvalnsslott.se

Alejandra Gonzalez Moro – Hotel Manger Ocho Suites & Kitchen
Phone: +34
E-mail: